Naši aktuelni radovi
 

Regulacija Termix VMTD stanica u stanovima novoizgrađenog stambeno-poslovnog objekta u Velešićima.

Termix VMTD je kućna stanica priključena direktno na daljinsku toplovodnu mrežu. VMTD je kompletno rješenje za sanitarnu vodu i grijanje sa automatskim balansirajućim ventilom.


Termix VMTD

 

Termix pipalo-akcelerator

Za optimiranu regulaciju prenosnika toplote za sanitarnu vodu

Danfoss je razvio jedinstveno i inovativno rješenje za regulaciju prenosnika toplote pri stvaranju sanitarne vode.

Patentirani Termix pipalo-akcelerator montira i upotrebljava se sa termostatskim automatskim balans - ventilom u kućnim stanicama. Time se postiže visok komfor i visoka sigurnost kod stvaranja sanitarne vode.

Karakteristike i prednosti

  • smanjenje vremena zatvaranja

Danfoss-ov patentirani Termix pipalo-akcelerator ubrzava funkciju zatvaranja termostatskog reglera AVTB i time štiti izmjenjivača toplote od pregrijavanja i stvaranja kamenca.

  • integrirani bypass

Regler AVTB i pipalo-akcelerator rade kao bypass i održavaju kućni priključni vod pod temperaturom. Na osnovu toga smanjuje se vrijeme čekanja na toplu vodu u periodu sniženog rada toplinske mreže u ljetnoj sezoni.

  • bez gubitka pritiska na sekundaru

Kod ove vrste regulacije ne dolazi do gubitka pritiska na sekundarnoj strani izmjenjivača toplote. Zbog toga je moguća upotreba i kod niskog pritiska hladne vode.

  • nije potrebna naknadna regulacija

Naknadna regulacija nije potrebna usljed promjene parametara toplovoda kao što su smanjenje ili povišenje odlazne temperature toplovoda, kao i pritiska.

  • Stabilna temperatura sanitarne vode

Pipalo-akcelerator osigurava stabilnu temperaturu sanitarne vode pri odstupanju snage, polaznim temperaturama i diferentnim pritiscima.

 

Termostatska bypass funkcija

Pipalo termostatskog reglera AVTB nalazi se u pipalo-akceleratoru i brine zajedno sa automatskim balans ventilom za postizanje zadane temperature.Kada se pipalo ohladi na temperaturu koja se nalazi ispod podešene zadane temperature, otvara se regler AVTB na primarnoj strani, i propušta malu količinu vode da prostruji. Voda se usmjerava putem otpora, proizvedenog kupom, u srednju cijev pipalo-akceleratora.

Prostrujna voda toplovoda u srednjoj cijevi zagrijava pipalo optimalnim toplotnim prenosom cijevi i uzrokuje zatvaranja reglera AVTB. Tako nastaje bypass funkcija, i dovod ostaje pod temperaturom.


Danfoss termostatski regler, Tip AVTB

Regulacija sanitarne vode

Kada otpočne crpljenje sanitarne vode, sekundarna voda prolazi kroz Termix pipalo-akcelerator i prekida uticaj srednje cijevi. Time se otvara regler AVTB i prilagođava temperaturu na podešenu vrijednost. Pri okončanju crpljenja vode za regulisanje je odlučujuća voda u srednjoj cijevi. Time se smanjuje vrijeme zatvaranja reglera AVTB na 2 do 3 sekunde. Pipalo reglera AVTB nalazi se direktno u polaznom vodu sanitarne vode, i zbog toga se pri crpljenju sanitarne vode na njega može veoma brzo uticati. Na pipalo također utiče voda iz toplovoda u srednjoj cijevi, iako samo na indirektan način. Zbog toga prilikom crpljenja vode, uticaj temperature sanitarne vode prekida uticaj vode toplovoda. Zbog nagete pozicije pipala, unutar istog nastaje jedna veća površina medija, na koju utiče temperatura vode toplovoda i temperatura sanitarne vode, što doprinosi boljem regulisanju.